# ﺗﺎ_ﻋﺎﺷﻖ_ﻧﺒﺎﺷﯽ_:ﻧﻪ_ﻏﯿﺮﺗﯽ_ﻣﯿﺸﯽ_ﻧﻪ_____ﺣﺴﻮﺩ!!!

.ﺗﺎ ﻋﺎﺷﻖ ﻧﺒﺎﺷﯽ :ﻧﻪ ﻏﯿﺮﺗﯽ ﻣﯿﺸﯽ ﻧﻪ ﺣﺴﻮﺩ!!!

پسرى که ازت نپرسه کجا میرى؟   کجا میاى؟   بهت زنگ نزنه زود میرى خونه...   نگه رسیدى زنگ بزن...   نگه روسریتو بکش جلو...   ... روزى چند ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 44 بازدید