آرزو

خدا " تو " را که می آفرید


 

حواسش


 

پرت آرزو های من بود !


 

شدی همان آرزوی من ...!

 

/ 1 نظر / 8 بازدید
raha....

وقتی کسی را عاشق خودت میکنی ..... دربرابرش مسعولی..... دربرابراشک هایش.... شکستن غرورش..... لحظه های شکستن در تنهایی... واگریادت برود!!! سرنوشت در جایی دیگر به یادت خواهد آورد...