عشق یعنی...

عشق یعنی...

چیزی شبیه به ابرها

که پیش از برآمدن آفتاب،در آسمان بوده اند.

می دانی که نمی توانی ابرها را لمس کنی،

اما باران را احساس می کنی و می دانی که

گل ها و زمین تشنه،پس از یک روز داغ

و سوزان چقدر از داشتن آن شادمانند

/ 1 نظر / 5 بازدید
raha....

شبهایی هستن... اینقدر آرامن... اینقدر سکوت حکومت میکنه... آدم یاد تمام حرفهایی میفته ک با عشقش میزده... و حتی اونا رو ب وضوح میشنوه... اشک از چشم ها جاری میشه... و صدای هق هق و گریه سکوتو میشکنه... اینجاست ک عشق معنی پیدا میکنه..