♥وقتی یک دختروقتی یک دختر سرش را روی سینه تو می گذارد

آرزو می کند برای همیشه مال او باشی
وقتی یک دختر هر روز برای تو [اس ام اس] می فرستد

یعنی میخواهد تو اقلا یک بار جوابش را بدهی

 وقتی یک دختر به تو می گوید دوستت دارم

یعنی واقعا دوستت دارد
وقتی یک دختر اعتراف می کند که بدون تونمی تواند زندگی کند

یعنی تصمیم گرفته که تو تمام آینده اش باشی


وقتی یک دختر می گوید دلش برایت تنگ شده

هیچ کسی در دنیا بیشتر از او دلتنگ تو نیست

 

وقتی یک دختر هر روز به تو زنگ می زند

توجه تو را طلب می کند

 

 

 

وقتی یک دختربا چشمانی پر از سوال به تو نگاه میکند

یعنی نمی داند تو تا چند وقت دیگر با او خواهی بودوقتی یک دختر بعد از چند لحظه در جواب احوالپرسی تو می گوید: خوبم

یعنی اصلا حال خوبی ندارد

 

 

وقتی یک دختر حرفی نمیزند

میلیونها فکر در سرش می گذردوقتی یک دختربحث نمیکند

عمیقا مشغول فکر کردن است

 


/ 1 نظر / 10 بازدید