٣ ثانیه میخاروندم نیم ساعت می خندیدم ...

عاقا دیشب کف پامو پشه نیش زده بود ...

یکی نیست بگه , عاخه حیوون اونجاهم جای نیش زدن بود خب !!!

.

ینی بیییچاره شدم من ..

.

.

٣ ثانیه میخاروندم 

نیم ساعت می خندیدم ...

/ 0 نظر / 7 بازدید