زندگی چه می گوید؟

امروز که از خواب بیدار شدم

با خودم گفتم: زندگی چه می گوید؟

جواب را در اتاقم پیدا کردم...

پنکه گفت:خونسرد باش!

سقف گفت:اهداف بلند داشته باش!

پنجره گفت: دنیا را بنگر!

ساعت گفت هر ثانیه با ارزش است!

آیینه گفت:قبل از هر کاری به بازتاب آن بیندیش!

تقویم گفت: به روز باش!

در گفت:در راه هدف هایت سختی ها را هل بده و کنار بزن!

زمین گفت: با فروتنی نیایش کن!

/ 0 نظر / 7 بازدید