/ 4 نظر / 56 بازدید
پوریا

گفتم خدایا دلم گرفته؛ گفت از من؟ گفتم خدایا از همه دلگیرم؛ گفت حتی من؟ گفتم خدایا چقدر دوری؛ گفت تو یا من؟ گفتم خدایا دلم را ربودند؛ گفت پیش از من؟ گفتم نگران روزیم؛ گفت آن با من. گفتم خیلی تنهایم؛ گفت تنهاتر از من؟ گفتم درون قلبم خالیست؛ گفت پرش کن از عشق من. گفتم دست نیاز دارم؛ گفت بگیر دست من. گفتم از تو خیلی دورم؛ گفت من از تو نه. گفتم آخر چگونه آرام گیرم؟ گفت با یاد من. گفتم خدایا کمک خواستم؛ گفت غیر از من؟ گفتم خدایا دوستت دارم؛ گفت بیشتر از من؟ گفتم با این همه مشکل چه کنم؟ گفت توکل به من. گفتم هیچ کسی کنارم نمانده؛ گفت بجز من. گفتم خدایا چرا اینقدر میگویی من؟ گفت چون من از تو هستم و تو از من.

raha....

قربون دلت عشقم[ماچ]