شریک زندگی آدم کسیه که ...

 

 شریک زندگی آدم کسیه که ...

 

می دونه اعصاب نداری...!!!

 

می دونه حوصله نداری...!!!

 

می دونه بهونه می گیری بی دلیل...!!!

 

اما بازمم می گه:

 

تو یکی یه دونه ی منی


/ 1 نظر / 6 بازدید
raha....

✘عاشق پسری شدم ک با همه فرق داره! ✘پسری که جذبه چشماش دلمو میلرزونه! ✘ پسری که خیلی وقتا لج آدمو در میاره! ✘پسری که بضی وقتا خیلی اذیت می کنه ! ✘پسری که مهربونه! ✘پسری ک خیلی شیطونه! ✘پسری که پر تلاشه و همیشه روی پای خودشه ! ✘پسری که شوخ و دائم ادمو می خندونه ! ✘پسر شیطونی که کم اشک منو در نیاورد ! ✘کم دعوا نکردیم باهم! من عاشق این پسرم با همه ی خوبیا و بدیاش ! ✘خنده هاش ✘نگاهاش ✘صداش ✘بهم امید زندگی کردن میده ... ✘پسری ک نباشه یه لحظه هم نمی تونم دووم بیارم ... ✘یهو به خودم اومدم دیدم شده همه ی زندگیم!........ ولي مال من نيس....من فقط دوسش دارم همين....