مـــــن

مـــــن


از تمام آسمـــان


یک بــــاران را میخواهم ...


 


و از تمــــام زمیــــن


یک خیابان را ... 

و از تمــــام تـــــو


یک دست 

که قفــــل شده در دست مـــــن ...

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
raha....

حالمـ خوبـــ استـــ اما... در حالتـــ خنثــے بهـ سر مــے برمـ! نهـ خوشحالمـ... نهـ ناراحتــــ... افسردهـ همـ نیستمـ! خنثــے و بیخیال...! حال این روز هایمـ را دوستـــ دارمـ...! نگران نیستمـ... دلهره ندارمـ... اما یک جاے کار مــے لنگد! هنوز... درگیر خودمـ هستمـ.