حرفهای زیادی داری....

حرفهای زیادی داری


سکوت علامت چیست


نمیدانم علامت رضایت است یا همان جواب ابلهان خاموشی است


معنی جدیدی به سکوت داده ای


سکوتت را میفهمم


یعنی انتظار

/ 1 نظر / 9 بازدید
raha....

سکوت کیو میگی؟؟؟؟